mai táng

Tìm hiểu các hình thức mai táng ở Việt Nam

Các hình thức táng người chết hay còn gọi là phương thức mai táng không bao gồm những tục lệ đi kèm khác như các nghi thức cầu siêu bỏ mã chuẩn bị liệm trước và sau khi mai táng Vài quan niêm liên quan đến sự sống và cái chết của con người Về hellip