Mai Táng Trong Nước

Trại hòm Tân Bình chuyên cung cấp Dịch vụ mai táng trong nước, bao gồm:

  • Dịch vụ tẩm liệm… cho người mất.
  • Vận chuyển tử thi về tất cả các tỉnh thành trong cả nước.
  • Hướng dẫn làm thủ tục xin mai táng, hợp đồng nơi an táng, hỏa táng.
  • Công nhân động quan, khiêng áo quan vô lò hỏa táng, hạ huyệt…
  • Dịch vụ nhạc lễ.
  • Dịch vụ xe chở Áo quan, xe đưa khách.
  • Dịch vụ đào huyệt, xây mộ, bốc mộ, cải táng…
  • Dịch vụ quay phim, chụp ảnh…