Mai Táng Quốc Tế

Trại hòm Tân Bình chuyên cung cấp Dịch vụ mai táng nước ngoài

Làm tất cả các thủ tục pháp lý theo luật pháp Việt Nam để chuyển thi hài người nước ngoài về nước như:

  •     Ướp xác.
  •     Khai thủ tục hải quan cho quan tài.
  •     Quan tài 03 lớp tiêu chuẩn quốc tế.
  •     Tất cả các thủ tục cần thiết để có thể chuyển thi hài đi tất cả các nước.