Chưa cấm việc quan tài có nắp kính

Bộ VH-TT&DL vừa hoàn thiện dự thảo sửa đổi Nghị định 105/2012 về tổ chức lễ tang cán bộ, công chức, viên chức.
Theo đó, nhiều quy định mang tính chất “cấm làm” trước đây giờ được diễn đạt “mềm” hơn, theo hướng khuyến khích người dân dần từ bỏ.
Cụ thể, về ô kính lắp trên nắp quan tài, theo Bộ VH-TT&DL, thay vì cấm sử dụng quan tài có ô kính thì dự thảo chỉ yêu cầu “quan tài phải đảm bảo kín và không sử dụng ô kính đối với trường hợp chết do dịch bệnh”.Tương tự, quy định “không rắc, rải vàng mã trong lễ tang” chỉ áp dụng với lễ quốc tang và lễ tang cấp nhà nước. Còn lễ tang cán bộ cấp cao và cán bộ, công chức, viên chức thường thì khuyến khích “tiết kiệm, phù hợp với phong tục, tập quán từng vùng”. Riêng việc rắc, rải tiền mặt, ngoại tệ thì vẫn cấm tuyệt đối do việc làm này vi phạm quy định của Nhà nước về bảo vệ tiền mặt. Với lễ tang của cán bộ, công chức, viên chức thường đang làm việc hoặc đã nghỉ hưu thì gia quyến sẽ tự quyết định theo phong tục, tập quán, điều kiện và hoàn cảnh riêng cho phù hợp.